2007-2009

bedrieglijke sms

Als je al eens een SMS ontvangt van een verkort nummer (eentje met 4 cijfers in plaats van 10), dan weet je voor jezelf al dat daar hoogstwaarschijnlijk een ferm prijskaartje aanhangt. Een berichtje verzenden naar zo’n verkort nummer, kan je bankrekening ook duur te staan komen. Ik denk niet dat ik jullie dat nog moest vertellen?

Op vandaag is er echter een heel nieuwe vorm van SMS-fraude aan het opkomen: je krijgt berichtjes van GSM-nummers die er heel normaal uitzien maar in feite zijn het ook betaalnummers die er achtersteken. Je betaalt dus al de rekening voor het ontvangen van dat berichtje en vervolgens stuur je een berichtje terug waarvoor je opnieuw een mooie rekening krijgt voorgeschoteld.
Het meest schandalige aan dit verhaal is dat het blijkbaar geen reclame-berichtjes zijn die je krijgt maar gewone dagdagelijkse teksten waardoor je denkt dat die persoon gemist is van telefoonnummer en jij -met je goed hart- gewoon even wilt laten weten dat jij de verkeerde correspondent bent.

Valt er iets aan te doen?
Wel, vooreerst is het natuurlijk grandioos verboden om iemand te laten betalen voor iets dat ze niet gevraagd hebben en bovendien is het misleidend tot in de hoogste regionen. Wettelijk gezien hebben die gasten dus geen poot om op te staan. So, what can we do? Volgens OIVO kan je je klacht het best richten aan de ombudsdienst van de Telecommunicaties, mijnheer Jean-Marc Vekeman, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, of bij de Federale Overheidsdienst Economie, per mail naar het adres eco.inspec.fo@mineco.fgov.be, of per fax naar het nummer 02 277 54 52 of per brief naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Centrale diensten – FO, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Dus: hou je factuur altijd goed in het oog en mensen die met herlaadkaarten werken: controleer je belwaarde regelmatig wanneer je onbekenden hebt ge-sms’t!

bron: hulporganisaties.be