2007-2009

verkeersbrandweeragent

Watch me! Vanaf nu zie je zwaaien met mijn armen midden op het kruispunt en met een fluitje in mijn mond.

Vanaf zaterdag is het namelijk toegestaan voor de leden van de brandweer en de civiele bescherming om het verkeer te regelen bij een ongeval zolang er uiteraard nog geen politie ter plaatse is. Het gaat om een gloednieuwe KB die zegt dat we het verkeer mogen regelen, wagens mogen laten stoppen en bestuurders mogen verplichten om hun wagen en/of lading te verplaatsen.

Voor de nieuwsgierigen:
KB van 27 april 2007 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 voor de toekenning van bevoegdheden in het verkeer aan leden van de openbare brandweerdiensten en diensten van de Civiele Bescherming. Verschenen in het Staatsblad op 9 mei 2007 en geldend vanaf 19 mei 2007.