2007-2009

Astrid faalt?

Sommige mensen beseffen niet goed dat interne nota’s niet bedoeld zijn om op het internet te plaatsen, maar eenmaal ze dat tóch gedaan hebben, gaat het om public domain… toch?

Waarover het gaat? Wel, volgens Tony Coussement (Brandwacht bij Brandweer Menen en in dienst sinds 9 januari 2005) heeft de brandweer van Menen serieuze pagingproblemen met het Astridnetwerk, vooral bij slecht weer dan.

Door het wegvallen van het netwerk moeten we jammer genoeg, meer dan ons lief is, beroep doen op deze noodprocedure.
De oproepPC, de software en de programmatie hebben reeds voldoende hun deugdelijkheid bewezen, maar we moeten vaststellen dat het Astrid netwerk zelf in gebreke blijft, en dit vooral bij zware regenval of onweders. Dit werd onlangs door Astrid toegegeven! Omdat wij steeds willen garant staan om de snelste adequate hulp te bieden aan onze bevolking willen wij maatregelen treffen om hieraan te verhelpen. Verschillende initiatieven zijn reeds genomen. In laatste instantie, in het geval dat Astrid de nodige garanties niet kan geven en geen technische oplossing biedt, gaan wij desnoods terug over op analoge alarmering.
in de plaats van voor uit gaan we weer achter uit Proficiat Astird

bron: First-Response

Los van het feit dat ik als bevelvoerder waarschijnlijk serieus op tenen zou zijn getrapt met zo’n bekendmaking van interne nota’s, lijkt het me vooral duidelijk te maken dat de introductie van nieuwe technologiën steeds moet rekening gehouden worden met een overgangsperiode. Tony Coussement toont duidelijk in zijn daaropvolgende uitleg dat Brandweer Menen hierin tekort heeft geschoten (sorry Brw Menen als dat niet zo is, shoot him and not me: ik schrijf maar wat ik lees). Als backup heeft men een telefonische manier van verwittigen geïntroduceerd.

PER PLOEG 2 namen de meest beschikbare Deze personen zullen van de PC een SMS krijgen en bellen op hun beurt 2 personen van hun ploeg op. Deze laatste 2 bellen ook 2 personen op, enz …
Het is de bedoeling dat de keten 2 maal doorlopen wordt, om te vermijden dat hij onderbroken wordt door de onbeschikbaarheid van 1 persoon. Ik verklaar mij nader:
Stel een ploeg van 8 man (A-B-c-d-e-f-g-h) met A de o-off en B de kpl:

  1. A en B krijgen een SMS van de PC
  2. A belt c en d
  3. c belt e en f
  4. d belt g en h
  5. B belt g en h
  6. g belt c en d
  7. h belt e en f

logisch dat e en f geen chauffeurs zijn

Zo’n systeem lijkt mooi maar de tijd die je er mee verliest, is gewoon gigantisch groot! Als backup ga je toch gewoon je analoog ZVEI-netwerk parallel draaien met je nieuw pagingsysteem? Als je dat een half jaartje kan volhouden, dan zou je er toch moeten uit zijn of het netwerk al dan niet betrouwbaar is. Als achteraf blijkt dat het systeem toch nog gaat falen, dan lijken er mij betere systemen dan rondbellen? Wat dacht je van mass-SMS? Niet direct een gegarandeerde aflevertijd maar gemiddeld gezien toch een stuk sneller dan wat hierboven beschreven wordt… Trouwens, Menen maakt sowieso al gebruik van SMS voor de eerste stap in het verhaal… tjah, waarom dan niet direct in bulk?