2007-2009

opleiding Adjudant

Op naar de volgende opleiding! Nog maar pas geslaagd als Preventieadviseur niveau II en ik start alweer met een nieuwe duik in de boeken: deze keer opleiding Adjudant. De cursus gaat door telkens op zaterdag (hele dagen) in de kazerne van Roeselare… ’t zal dus een beetje problematischer worden naar sport toe. Nu ja, ik red me wel. De cursusinhoud ziet er als volgt uit:

Scheikundige opbouw van de stoffen
Voor de brandweer relevante scheik. symbolen
Het verbrandingsproces
Reactieverschijnselen en reactiesnelheid
Voor de brandweer relevante scheik. symbolen
Zuren, Basen en Zouten
Zuurstofdragers
Eenv. scheik. en natuurkundige berekeningen
Organische scheikunde
Kunststoffen + bijlagen 1, 2 en 6
De ontwikkelingen van een brand + bijl.5
Scheikundige stoffen in de landbouw
Het gedrag van stoffen
Ontsteking en (zelf)ontbranding + bijl. 4
Explosies + bijlage 3
De wijze van verbrandingen van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen
Ontsteking en (zelf)ontbranding + bijl. 4
Gebruik van handboeken en informatie
Werking en toepassing van de meest gangbare blusstoffen en app. + bijl. 5
Soorten gevaarlijke stoffen
De identificatie van gevaarlijke stoffen
Gevolgen van een ongeval/brand waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn
Gebruiksmogelijkheden van een gaspak
Het begeleiden van een eenvoudige ontsmetting van personeel en materieel
Algemene strategie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
Dosisregistratie en dosisbewaking
Het bedienen van bepaalde meetapparatuur en het beoordelen van de meetresultaten
Nucleaire en chemische strijdmiddelen, Fysische effecten
waarnemen en observeren
communicatie
De Bevelvoeringsprocedure
Het Besluitvormingsproces
communicatie
Branden in ziekenhuizen
Branden in ondergrondse parkeergarages en tunnels
gesprekstechniek
Aanwenden van materieel bij interventies – Mogelijkheden van het blusmateriaal
Aanwenden van materieel bij interventies – Mogelijkheden van het reddingsmaterieel
Aanwenden van materieel bij interventies – Mogelijkheden van het reddingsmaterieel
assertiviteit
Invloed van brand op bouwmaterialen en bouwelementen
werken met groepen
Invloed van brand op bouwmaterialen en bouwelementen

 

Hmmm, niet mis: ik heb het gevoel dat er veel communicatietechnieken inzitten en dat is iets wat me wel ligt. Ja, ik zie het zitten om er aan te beginnen. Weet je, eenmaal door die opleiding Preventieadviseur heb ik het gevoel dat de rest nu ook wel moet lukken. Gaan met die banaan dus! 

Advertenties