2009-2014

veilig omgaan met GSM- en wifi-straling

Er is heel wat discussie over het al dan niet veilig zijn van de elektromagnetische straling (EM-straling dus) die GSM’s, de GSM-masten en de wifi-routers van ons draadloos internet thuis uitstralen. Aangezien er 100 verschillende onderzoeken zijn gebeurd naar het al dan niet gevaarlijk zijn van die straling en de conclusies 100 keer elkaar hebben tegengesproken, ga ik me niet wagen aan analyse op medisch gebied maar beperk ik me tot een technische analyse van het verhaal.

accesspointAls we niet in staat zijn om 100% zeker te zeggen dat de straling veilig of onveilig is, dan kunnen we het op een andere manier bekijken: wat is de afstand die we moeten bewaren ten opzichte van die zenders? In de berekening hieronder ga ik uit van een wifi-accesspoint (verder afgekort als AP) “Trapeze MP-82” omdat ik het cijfermateriaal heb liggen naar aanleiding van een eindwerk die ik in 2011 heb geschreven. Ik probeer de uitleg uitgebreid genoeg te houden zodat je zelf aan de hand van de gegevens van je eigen toestellen (uit de handleiding of via Google) in staat zou moeten zijn om de veilige afstand te berekenen.
De blootstellingslimieten voor 2500MHz en 5500MHz zijn volgens de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 137V/m voor werknemers en 61V/m voor de bevolking. Alhoewel Europa deze waarden volgt, zijn de blootstellingslimieten voor mobiele telefonie in België strenger, namelijk 20.6V/m en 3.0V/m. Vanuit het voorzorgsprincipe gebruiken we in onderstaande redenering de strengste limietwaarden.
Het toestel voldoet aan IEEE 802.11n en is backwards compatible met 802.11b/g/a. Het interne antennepark is on-PCB en bestaat uit 2 TX-antennes en 3 RX-antennes met een uiteindelijke gain van 3dBi.
 
Voor IEEE 802.11 b/g
 
Gegevens (uit data leverancier):
·         f = 2500MHz (referentiefrequentie)
·         P = 98.1748mW (uitgestraald vermogen aan voet van antenne)
·         G = 3dBi (versterkingsfactor van de antenne, relatief uitgedrukt)
 
EIRP = P * [G] (equivalent isotroop uitgestraald vermogen)
EIRP = 98.1748mW * 2
EIRP = 196.3496mW
 

Knipsel

 

Voor IEEE 802.11 a/n
Gegevens (uit data leverancier):
·         f = 5500MHz (referentiefrequentie)
·         P = 171.3957mW (uitgestraald vermogen aan voet van antenne)
·         G = 3dBi (versterkingsfactor van de antenne, relatief uitgedrukt)
 
EIRP = P * [G] (equivalent isotroop uitgestraald vermogen)
EIRP = 171.3957mW * 2
EIRP = 342.7914mW
Knipsel 
 
Conclusie
Aangezien er steeds meer gepleit wordt om de huidige norm van 20.6V/m te laten zakken tot 3.0V/m lijkt het vanuit preventieoogpunt logisch dat deze lagere waarde nu al gebruikt wordt bij het nemen van een beslissing. Als we vervolgens kijken naar de minimumafstand bij 3.0V/m dan merken we dat bij IEEE 802.11 a/n een afstand van minstens 1.10 meter dient bewaard te worden en bij IEEE 802.11 b/g een afstand van minstens 0.81 meter. Deze afstanden worden bekeken bij een blootstelling van 8 uur per dag, 5 dagen per week. Als je bijvoorbeeld thuis hier rekening mee gaat houden, dan zal de veiligheid nog een extra verhogen doordat je de hele tijd rondloopt en dus meestal verder van je zender af zult zitten

3 gedachten over “veilig omgaan met GSM- en wifi-straling”

  1. Begrijp ik het nu verkeerd. Dat de veilige afstand groter wordt naarmate je zakt van 137V/m naar 3.0V/m. Ik zie de veilige afstand verhogen van 0.0234m naar 1.0689m. Ze doen de norm zakken maar toch moet je verder af gaan om veilig te zijn.

    1. Volledig correct: wanneer het toegelaten aantal V/m zakt, dan verstrengt de norm en moet je afstand bijgevolg groter worden om er aan te voldoen.

      Ik probeer het simpel voor te stellen. Vergelijk de 137 V/m met het licht van een zware zoeklamp. Als de norm daalt naar 3 V/m dan mag je plots maar het licht in je ogen krijgen van een kleine zaklamp. Je zal dus verder af moeten blijven van die zoeklamp om daar aan te voldoen.

      Snap je?

  2. Ok, maar hoe zit het dan met draadloze laptops, tablets, telefoons en tv’s? Die verbinden ook met WIFI en ontvangen en zenden ook. Je hebt je laptop op schoot; je tablet ook, je telefoon in je hand om te internetten en om te bellen aan je oor; allen dichterbij dan 0,81 meter. Dan kijk je nog naar je Smart TV die ook straalt. En je buren doen het zelfde. Daar vang je ook nog wat straling van mee. Onmogelijk om voor weg te lopen tegenwoordig.

Reacties zijn gesloten.